14/01/2019

BIDV – Thiết kế in ấn Báo cáo thường niên 2016

28/12/2018

BIDV – Báo cáo thường niên Online

14/05/2018

Thiết kế biểu tượng, hồ sơ thiết kế thương hiệu BIC

04/05/2018

Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)

23/01/2018

BIDV – Các ấn phẩm truyền thông 2012-2015

Quảng cáo – Tiếp thị – Truyền thông