Chính phủ và dịch vụ công cộng

17/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – IRT

12/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

07/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – VECO

07/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – WHO

07/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – UNIDO

04/05/2018

Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y

04/05/2018

Dự án Đại sứ quán Nam Phi

24/03/2018

Dự án Cúm gà – USAID

23/03/2018

Ban tổ chức dự án SeaGame 22