28/11/2018

Website Công Ty Thép Việt Úc

21/07/2018

Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN

15/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – Hyundai

04/05/2018

Thiết kế xuất bản Cẩm nang thương hiệu BAJAJ

20/01/2018

Các ấn phẩm truyền thông – Zamil Steel

Haki Advertising đã đưa ra những giải pháp thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu cho BIDV,
20/01/2018

Toyota Motor Vietnam

In ấn