Tài chính ngân hàng, bảo hiểm

14/01/2019

BIDV – Thiết kế in ấn Báo cáo thường niên 2016

28/12/2018

BIDV – Báo cáo thường niên Online

14/05/2018

Thiết kế biểu tượng, hồ sơ thiết kế thương hiệu BIC

07/05/2018

Tiếp thị trực tiếp, quản lý Quan hệ khách hàng – Bảo Việt

04/05/2018

Thiết kế, biên tập chiến dịch truyền thông – SeaBank

04/05/2018

Thương hiệu – Công ty CP Đầu tư Tài chính BIDV (BFC)

04/05/2018

Thiết kế in ấn Profile giới thiệu – PVFC

04/05/2018

Thiết kế xuất bản Cẩm nang thương hiệu BAJAJ

03/05/2018

Báo cáo thường niên – Agribank

03/05/2018

Báo cáo thường niên, lịch, tờ rơi – Military Bank

24/04/2018

Phong bì và thiệp năm mới – Tài chính BSL

23/01/2018

BIDV – Các ấn phẩm truyền thông 2012-2015

Quảng cáo – Tiếp thị – Truyền thông