Tiếp thị xã hội

29/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – IUCN

29/05/2018

Dự án BPP University

         
16/05/2018

Thiết kế và sản xuất các ấn phẩm thương hiệu – PSI

16/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông thương hiệu – VCCI

12/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – DKT International

07/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – WHO

07/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – UNIDO

04/05/2018

Thiết kế ấn phẩm truyền thông về sức khoẻ – Cục Quân Y

24/03/2018

Dự án Cúm gà – USAID

23/03/2018

Ban tổ chức dự án SeaGame 22

23/03/2018

Bộ quà tặng cao cấp của Khu di tích Quốc Gia Côn Sơn- Kiếp Bạc

23/03/2018

Ngày hội Giáo dục Vương quốc Anh – British Council

01/05/2014

TrueSkin Be Proud of your skin

TrueSkin Be Proud of your skin