Xây dựng, bất động sản

18/05/2018

Ấn phẩm truyền thông – Trung tâm quản lý toà nhà Hapro Holdings

07/05/2018

Các ấn phẩm truyền thông – VICEM

07/05/2018

Tư vấn, thiết kế thương hiệu – VINACONEX

03/05/2018

Thiết kế, in ấn, xuất bản các ấn phẩm – Ba An

03/05/2018

Thiết kế bộ Nhận diện Thương hiệu – CHINFON

23/03/2018

Quà tặng cho Dự án Gamuda Land

20/01/2018

Các ấn phẩm truyền thông – Zamil Steel

Haki Advertising đã đưa ra những giải pháp thiết kế phù hợp với nhận diện thương hiệu cho BIDV,